فایل های دسته بندی فنی و مهندسی - صفحه 1

تدوین استراتژی‌هایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت با استفاده از هرم تعالی آپ تایم

تدوین استراتژی‌هایی برای تعالی در مدیریت نگهداشت با استفاده از هرم تعالی آپ تایم (مورد مطالعه کارخانجات لوازم خانگی)

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه تعمیرات اساسی

در تعمیرات اساسی تعداد و زمان انجام تعمیرات بسیار مهم هستند این پرسشنامه مشتمل بر فاکتور های موثر بر زمان و تعدد تعمیرات اساسی میباشد و میتواند به بررسی اوضاع تعمیرات اساسی در سازمان های متفاوت بپردازد. این پرسشنامه دارای پایایی با آلفای کرونباخ 0.959میباشد و روایی مناسب جهت استفاده از این پرسشنا

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی ارتباط عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی بر رضایت شغلی

بررسی رضایت شغلی کارکنان بیمارستان های دولتی بخش اتاق عمل براساس عوامل بهداشتی (نگهدارنده) و عوامل انگیزشی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه بازاریابی سبز

دانلود پرسشنامه بازاریابی سبز

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روش اجرایی ارزیابی ریسک

دانلود روش اجرایی ارزیابی ریسک (نحوه شناسایی خطرات ایمنی و بهداشت شغلی, ارزیابی و تعیین سطح ریسک و اقدامات کنترلی)

قیمت : 1,800 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستورالعمل حفاظت و ایمنی تامین، نصب و راه اندازی ماشین آلات

دانلود دستورالعمل حفاظت و ایمنی تامین, نصب و راه اندازی ماشین آلات

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دستورالعمل ایمنی حریق

دانلود دستورالعمل ایمنی حریق منطبق با استانداردهای ISO 9001

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت OHSAS 18001

دانلود پاورپوینت OHSAS18001 همراه با تعاریف و اصطلاحات

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه درشرکت سیم و کابل شیرکوه

دانلود پاورپوینت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در شرکت سیم و کابل شیرکوه

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی